Svenska Barnmorskeförbundets konferens

Reproduktiv hälsa

Hem
Anmälan/boende
Program
Priser
Utställarinformation
Kontakta oss

Kontakta oss

Upplysningar och information om anmälan och boende lämnas av Konferensbyrån i Dalarna

Kristina Aspelin
Tel: 0243-848 36
E-post: konferens@konferensbyran.se

Upplysningar och information rörande innehållet i programmet lämnas av:

Ulrika Rosendahl
Tel: 070-643 70 35
E-post: ulrika.rosendahl@ltdalarna.se

Upplysningar och information om utställningen och Svenska Barnmorskeförbundet lämnas av:

Kajsa Westlund
Tel: 070-4951014
E-post: kajsa.westlund@barnmorskeförbundet.se